torstai 3. marraskuuta 2016

FSHF:s höstmöte den 1 december


Obs. tidpunkten och lokaliteten förändrade!

FSHF:s stadgeenliga höstmöte hålls torsdagen 1.12.2016 kl. 18:30 på Baggböle finska högstadiets auditorium (Baggbölevägen 67/Klabbgränden 10, Helsingfors, med bil via Vedakärrsvägen).

Materialet relaterad till mötet (på finska) läggs till medlemssidorna före mötet: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut_sve/jasenille/jasenille.htm  

Välkommen!
FSHFs styrelse